Projekty ESF

Společnost ExVA s.r.o. realizovala řadu projektů Evropského sociálního fondu.

OPZ – Operační program Zaměstnanost

Obdobně jako v předchozích programových obdobích je i v období 2014–2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

I v tomto OP realizujeme projekty:

 

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

ExVA s.r.o. se zapojila v období 2009–2013 do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a úspěšně realizovala několik vlastních projektů a v mnoha jiných byla zapojena jako dodavatel služeb.

 

 

OP RLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů

V letech 2007–2008 se společnost ExVA s.r.o. podílela na realizaci projektů spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu České republiky v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů jako subdodavatel rekvalifikačních kurzů pro projekty:

  • Návrat do práce v Ústeckém kraji
  • Práce 2007
  • Regionální vzdělávací centrum v Krupce