Historie

ExVA, to je Externí Vzdělávací Agentura. Historie společnosti sahá až do roku 2007, kdy byla založena. Původním záměrem, předmětem podnikání bylo poradenství v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti, pořádání odborných a vzdělávacích kurzů, výuka v oblasti umění a společenského tance, poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb, souvisejících s péčí o vzhled osob.

Reaguje na potřeby trhu práce nabídkou rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, které jsou cíleně zaměřeny na mezery mezi nabídkou a poptávkou v regionu Ústeckého a Libeckého kraje. Vzdělávací programy připravuje pro zájemce se základním, středoškolským i vysokoškolským vzděláním. Všechny rekvalifikační kurzy jsou akreditované MŠMT ČR, MPSV nebo MV ČR. Součástí rekvalifikačních kurzů je praxe přímo na pracovištích u smluvně zajištěných společností a partnerů. V období 2007-2012 se podílela na realizaci projektů spolufinancovaných z ESF a státního rozpočtu ČR jako realizátor projektů i jako dodavatel i subdodavatel rekvalifikačních kurzů a pracovní diagnostiky a získala dostatek zkušeností s cílovými skupinami, poznala jejich potřeby a současně dispozice. Práce byla zaměřena na osoby ohrožené soc. vyloučením a dlouhodobou nezaměstnaností (starší 50 let, bez vzdělání, bez praxe, mladší 25 let, romská komunita, ženy po MD). Součástí práce společnosti je analýza hlavních problémů specifických skupin, příprava programů, které komplexně pomáhají řešit situaci, zejména ve spolupráci s místními zaměstnavateli při zajištění praxí pro účastníky vzdělávání nebo s místním úřadem práce při aktivní podpoře uchazečů o zaměstnání při vyhledávání pracovních možností. Oblast vzdělávání zaměřuje především na získání nové profese pro nízkokvalifikované (hospodyně, pracovník úklidu a služeb, zahradník, pracovník sociální péče, kosmetické služby, masér, manikúra) a za nejdůležitější součást rekvalifikačního kurzu považuje umístění účastníků na praxi přímo u zaměstnavatele a následné umístění do pracovního poměru nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti. Zprostředkování zaměstnání a poradenství vykonává na základě uděleného povolení GŘ ÚP ČR. V Č. Lípě má pobočku.

Po dobu existence společnosti se několikrát změnil jednatel společnosti, obsahová náplň činnosti zůstávala. Naopak se ještě postupem času výrazně rozšiřovala. Od služeb pro veřejnost, rozvoj osobnosti se společnost čím dál více zaměřovala na služby, spojené s trhem práce v Ústeckém kraji. Postupně získala společnost akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů, získala Povolení ke zprostředkování zaměstnání, spolupracovala s dalšími subjekty trhu práce, včetně Úřadu práce ČR. Téměř od samého zahájení činnosti se společnost zaměřovala na realizaci grantových projektů Evropského sociálního fondu. Této činnosti se věnuje do dnešních dní.