Poslední šance pro asistenty pedagoga v letošním školním roce

Nabízíme poslední šanci získat kvalifikaci v rámci studia pro asistenty pedagoga. V letošním, ne příliš vydařeném, školním roce máte možnost, v rámci absolvování kurzu a hlavně praxe ve školských zařízeních, získat osvědčení pro práci asistenta pedagoga. Studium bude zahájeno 7. […]

Vzdělávání online

V dubnu a květnu nabízíme možnost zapojení do online kurzů: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (od 1. 4. 2021) Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (od 16. 4. 2021) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky […]

Březen 2021 v projektu PLUS PRO RODIČE

Stále čekáme na termín závěrečných zkoušek v kurzu Studium pro asistenty pedagoga. I přes tuto komplikaci plánujeme realizaci stejného kurzu pro nové zájemce. Možnost přihlásit se je až do konce dubna. Kurz poběží od 7.5.2021. Osvědčení stihnou všechny účastnice získat […]

Únor 2021 v projektu PLUS PRO RODIČE

V únoru jsme dál společně pracovali na rozvoji zapojených účastnic projektu. Převážná část společné práce byla formou tzv. e-poradenství, tedy konzultací telefonicky, emailem, videohovory. Důvody jsou nasnadě, přes různá opatření udržet kontakt a rozvíjet plány. Proběhly praxe v rámci běžícího […]

Leden 2021 v projektu PLUS PRO RODIČE

Bohužel dál přetrvává nouzový stav a s tím omezené možnosti spolupráce. Ze všech sil se snažíme udržet kontakt a ochotu spolupodílet se na rozvoji všech zapojených účastnic projektu. Nadále se snažíme a budeme snažit oslovovat nové zájemce o účast v projektu, zjišťovat […]

Prosinec 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Prosinec jsem v projektu využili k povolenému setkávání s účastnicemi, plánování dalších aktivit, především na další rok. Konzultace probíhaly nejenom v Centru podpory, ale ve větší míře také formou telefonické a emailové komunikace. Respektujeme tak vládní nařízení i aktuální situaci rodin, kdy některé účastnice […]

Listopad 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Jak jsme avizovali, tak se i stalo. Pět účastnic nám se začátkem měsíce nastoupilo do zaměstnání, většina z nich bude podpořena po dobu deseti měsíců formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele. Tím získávají téměř stoprocentní jistotu, že si místo i udrží, […]

Říjen 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Vládní opatření nám komplikují práci, všechna rekvalifikační zařízení musela omezit svou činnost na minimum, i nás se omezení dotýká. Hůře se nám plánují aktivity pro účastnice, především pro větší počet osob. Přesto nezavrhujeme osobní konzultace, schůzky a řešení aktuálních témat. […]

Září 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Se zahájením září nám nastoupilo do práce šest účastnic projektu. Dvěma jsme zprostředkovali uplatnění formou dotovaného místa (zaměstnavatel je podpořen měsíčním příspěvkem na mzdové náklady), další čtyři nastoupily do práce bez této podpory z naší strany. Dvě z nich využily čerstvě získanou […]

Srpen 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Druhý měsíc prázdnin probíhal v relativním poklidu, do projektu se nám zapojily zkraje měsíce čtyři nové účastnice. Proběhly vstupní a motivační aktivity. S velkou radostí oznamujeme získání kvalifikace všech šesti účastnic, zapojených do kvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní […]