Zpět nezávislosti

Projekt Zpět k nezávislosti je spolufinancován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Prioritní osa:  2 – Aktivní politiky trhu práce

Oblast podpory: 2.1 – Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00030

Zahájení realizace projektu:  1. 3. 2012

Ukončení realizace projektu: 28. 2. 2014

Místo realizace: okres Česká Lípa

Kontaktní pracovník: Martin Karhánek

Telefon: 739 433 298

Kontaktní místo: Česká Lípa

e-mail: info@exva.cz

 

Cílová skupina:

Uchazeči nebo uchazečky o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců

 

Cíle projektu:

Při využití vzájemně navazujících, vzdělávacích a poradenských aktivit správně a pozitivně nasměrovat účastníky projektu a pomoci jim tak získat nové vědomosti a dovednosti s cílem zvýšit jejich postavení na trhu práce v regionu Českolipska. Součástí aktivit bude zřízení CENTRA PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ, kde budou poskytovány informace, služby poradců a specialisty trhu práce, jejichž cílem bude zajistit uplatnění pro 31 účastníků, z toho 15 pracovních míst podpořit dotací ve výši 150.000,-Kč.

 

Základní princip projektu:

Pro účastníky bude realizována řada vzájemně provázaných a na sebe navazujících motivačních a vzdělávacích aktivit doplněných o modul odborných praxí u zaměstnavatelů, které jsou součástí cíleně zaměřených rekvalifikací (administrativní, řemeslné a jiné) pro opětovný nástup do zaměstnání v regionu Českolipska.

Pro všechny účastníky projektu bude poskytnuta individuální cílená podpora a poradenství zaměřené na specifické potřeby. Důležitým aspektem úspěchu při uplatnění účastníků projektu je provázanost a propracovanost spolupráce se zaměstnavateli v regionu. Cílené rekvalifikace a pracovní odborné praxe poskytované účastníkům, budou v souladu s poptávkou a potřebami těchto zaměstnavatelů a změny kvalifikací u účastníků budou podle jejich aktuálních požadavků.

 

Doprovodná opatření:

Po celou dobu aktivní účasti v projektu budou účastníkům poskytována doprovodná opatření. Tato opatření směřují k odstranění bariér, které mohou bránit účastníkům v účasti v aktivitách a k podpoře rovných příležitostí. Především půjde o:

 • příspěvek na veřejnou dopravu
 • příspěvek na stravu
 • příspěvek na péči o osobu blízkou
 • příspěvek na doplnění vzdělávacích požadavků rekvalifikace

 

 

Zaměření a rozsah projektu:

Do projektu se postupně zapojí ve čtyřech samostatných bězích 60 vybraných osob z cílové skupiny. Termínem zahájení projektu je březen 2012, realizace pak bude probíhat do února 2014. Místem realizace je okres Česká Lípa.

 

 

 

Termíny a průběh jednotlivých běhů:

 1. běh – výběr účastníků květen 2012, hlavní část červenec 2012
 2. běh – výběr účastníků říjen 2012, hlavní část listopad 2012
 3. běh – výběr účastníků leden 2013, hlavní část březen 2013
 4. běh – výběr účastníků duben 2013, hlavní část červen 2013

 

 

Obsah každého běhu:

 • pracovně osobnostní diagnostika
 • motivační vzdělávací modul
 • rekvalifikační kurzy
 • praxe a ochutnávky
 • individuální poradenství
 • podpora uplatnění na trhu práce

 

Máte-li zájem o zapojení do projektu, napište nám.

 

 

Přihlášku do projektu můžete zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu:

ExVA s.r.o., Česká Lípa

nebo e-mailem: info@exva.cz