Únor 2021 v projektu PLUS PRO RODIČE

V únoru jsme dál společně pracovali na rozvoji zapojených účastnic projektu. Převážná část společné práce byla formou tzv. e-poradenství, tedy konzultací telefonicky, emailem, videohovory. Důvody jsou nasnadě, přes různá opatření udržet kontakt a rozvíjet plány. Proběhly praxe v rámci běžícího kurzu Studium pro asistenty pedagoga. Bohužel, k závěrečným zkouškám, které měly proběhnout poslední únorový víkend, nedošlo. Všechny 4 účastnice tedy musí počkat do okamžiku, kdy se přísná opatření uvolní. Situace není příliš nakloněna jednání o dalších možnostech vzdělávání účastnic projektu, snažíme se tedy účastnice projektu spíše podporovat v komunikaci s potencionálními zaměstnavateli. Ani v této oblasti se však, z důvodu nejistoty a obav z nepředvídatelné budoucnosti, setkáváme s opatrností. Přesto jsme vstoupili v jednání se dvěma zaměstnavateli, kde je možnost uplatnění otevřena. V projektu je ještě několiv volných míst pro zájemce o rozšiřování kvalifikace i uplatnění na trhu práce. V Centru podpory, v budově ČS, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, najdete nás a nově nástěnku, kde inzerujeme aktuálně otevírané vzdělávací kurzy a další informace. Oslovit nás můžete i na facebooku a tomto webu.