Březen 2021 v projektu PLUS PRO RODIČE

Stále čekáme na termín závěrečných zkoušek v kurzu Studium pro asistenty pedagoga. I přes tuto komplikaci plánujeme realizaci stejného kurzu pro nové zájemce. Možnost přihlásit se je až do konce dubna. Kurz poběží od 7.5.2021. Osvědčení stihnou všechny účastnice získat ještě v tomto školním roce. Nástupu do zaměstnání nebrání ani příslib získaného osvědčení, proto intenzivně jednáme se školami, kde je možnost asistenty pedagoga ještě letos uplatnit.

V průběhu března jsme zapojili do pozvolna se rozbíhajících se online kurzů další zájemkyně. Jedná se o kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách. Sociální služby, narozdíl od momentálně paralyzovaného školství, v tuto dobu intenzivně potřebuje nové pracovníky. Domovy pro seniory, pečovatelské služby a podobně jsou pod enormním tlakem dlouhodobě nepříznivé situace, zaměstnanci jsou nezřídka ohroženi obdobně jako zaměstnanci ve zdravotnických službách. Získání kvalifikace v sociální oblasti je sázka na jistotu.

Samozřejmě se v projektu dál intenzivně snažíme udržovat kontakt se stávajícícmi účastníky, současně nadále platí možnost zapojit se do projektu, ať už z důvodu potřeby získat, nebo si rozšířit, kvalifikaci, případně potřeby pomoci při nalezení vhodného zaměstnání.