Listopad 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Jak jsme avizovali, tak se i stalo. Pět účastnic nám se začátkem měsíce nastoupilo do zaměstnání, většina z nich bude podpořena po dobu deseti měsíců formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele. Tím získávají téměř stoprocentní jistotu, že si místo i udrží, jelikož je toto místo s velkým předstihem sjednáváno realizačním týmem, nezřídka ověřeno formou pracovního zácviku a pojištěno Dohodu mezi realizátorem projektu a zaměstnavatelem. Z této dohody vyplývají práva a povinnosti pro nás, jako realizátora projektu, ale i zaměstnavatele. Dva zaměstnavatelé zvolili kratší dobu poskytování příspěvku, na šest měsíců, přesto podepsali nebo plánují pracovní smlouvu na období jednoho roku. V projektu pro stávající nebo budoucí účastnice projektu je ještě k dispozici několik volných pracovních pozic, podpořených příspěvky na mzdové náklady. Žádosti účastnic i zaměstnavatelů důsledně posuzujeme a sjednáváme pouze taková místa, kde nehrozí riziko účelovosti. Stejnou optikou posuzuje žádosti i MPSV, je tedy na nás, jako realizačním týmu, abychom předkládali pouze takové žádosti, které budou obhajitelné potřebností. V listopadu jsme zaznamenali zvýšený zájem o účast v projektu, zřejmě na základě trvajících opatření vlády a nejistoty. Začíná se také projevovat opatrnost zaměstnavatelů, stejně tak důsledky stavu, kdy jsou nuceni omezovat provoz a uvolňovat pozice. Málokterý zaměstnavatel v současnosti přijímá nové zaměstnance. Věříme, že s rokem 2021 se situace na trhu práce stabilizuje a bude opět možné aktivně zprostředkovávat uplatnění pro účastnice projektu. Nadále nabízíme pomoc zájemkyním o účast v projektu, rekvalifikaci nebo práci.