Říjen 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Vládní opatření nám komplikují práci, všechna rekvalifikační zařízení musela omezit svou činnost na minimum, i nás se omezení dotýká. Hůře se nám plánují aktivity pro účastnice, především pro větší počet osob. Přesto nezavrhujeme osobní konzultace, schůzky a řešení aktuálních témat. Snažíme se plánovat s větším předstihem, i přesto, že si nikdo není jist budoucností. Některá vzdělávací zařízení přešla na distanční on-line formu výuky, což se jeví jako vhodné řešení. Zakázány jsou však závěrečné zkoušky. Budeme tedy muset čekat na uvolnění opatření. V kurzu máme jednu účastnici, další kurzy jsme plánovali na listopad. V tuto chvíli to ale vypadá spíše na zahájení v průběhu ledna 2021. Jedná se o především o dalším kurzu pro asistenty pedagoga, pracovníky v sociálních službách, floristiky. Během října nám absolvovaly tři účastnice pracovní zácvik u zaměstnavatele, všechny tak mají zvýšenou šanci na uplatnění. Dvě účastnice nastoupily do zaměstnání k 1.10.2020. Chystáme uplatnění dalších pěti účastnic na dotovaných místech.