Prosinec 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Prosinec jsem v projektu využili k povolenému setkávání s účastnicemi, plánování dalších aktivit, především na další rok. Konzultace probíhaly nejenom v Centru podpory, ale ve větší míře také formou telefonické a emailové komunikace. Respektujeme tak vládní nařízení i aktuální situaci rodin, kdy některé účastnice se potýkaly s problémy ze zdravotního hlediska, jiné se všemožně snažily nastolit a udržet klidné a nestresující období před Vánočními svátky a koncem roku 2020. Za nás tímto přejeme všem účastnicím projektu a jejich rodinám nejen příjemné prožití svátků a konce roku, ale hlavně do nového roku 2021 vše dobré, mnoho úspěchů v osobním, a doufejme i pracovním, životě.