Září 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Se zahájením září nám nastoupilo do práce šest účastnic projektu. Dvěma jsme zprostředkovali uplatnění formou dotovaného místa (zaměstnavatel je podpořen měsíčním příspěvkem na mzdové náklady), další čtyři nastoupily do práce bez této podpory z naší strany. Dvě z nich využily čerstvě získanou kvalifikaci z kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, kurz jim tedy prokazatelně otevřel dveře k jejich vysněnému zaměstnání, což nás samozřejmě těší. Do kurzu pro asistenty pedagoga vstoupila jedna účastnice, která má již přislíbeno uplatnění na základní škole. Všichni věříme, že nevzniknou komplikace při studiu či praxi a kurz účastnice úspěšně absolvuje v plánovaném termínu (listopad 2020). Do projektu vstoupily dvě další účastnice, s nimi rovnou plánujeme možnosti uplatnění. Se všemi účastnicemi se průběžně scházíme a organizujeme navazující aktivity. Některé zvažují rekvalifikační kurz, jiné upřednostňují brzký návrat na trh práce.