Srpen 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Druhý měsíc prázdnin probíhal v relativním poklidu, do projektu se nám zapojily zkraje měsíce čtyři nové účastnice. Proběhly vstupní a motivační aktivity. S velkou radostí oznamujeme získání kvalifikace všech šesti účastnic, zapojených do kvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, 5. a 6. srpna úspěšně složily závěrečné zkoušky. Ještě během srpna stihly dvě z nich absolvovat pracovní zácvik u zaměstnavatele. Jednalo se o nástavbovou praxi v dětských skupinách (Mimoň a Mladá Boleslav). Vypadá to slibně, pro obě plánujeme uplatnění. Jedna účastnice bude podpořena formou dotovaného místa, druhá zřejmě od září dostane pracovní smlouvu na další dva roky. Gratulujeme. Ani ostatní účastnice kurzu nezahálí, pomáháme jim při zajišťování uplatnění, některé pokračují již na vlastní pěst v dalším vzdělávání. Pro jednu účastnici plánujeme na září zařazení do kurzu Studium pro asistenty pedagoga, který potřebuje pro následné uplatnění na ZŠ. I v tomto jí budeme nápomocni. Po velice krátké době účasti nám nastoupila do práce první účastnice, ukončíme jí tak účast v projektu na základě doložení pracovní smlouvy. V srpnu dále ukončila šestiměsíční období podpory další účastnice, ta byla zaměstnána na tzv. dotovaném místě a jelikož její pracovní místo pokračuje na základě dodatku pracovní smlouvy, její účast v projektu také ukončíme. Cílem projektu je účastnicím pomoct při uplatnění na trhu práce, což se tímto podařilo.