Červenec 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Zahájení prázdnin je pro naše účastnice obdobím, kdy se většina soustředí na rodinu. Aktivita v projektu se snižuje, nezahajují se nové rekvalifikační kurzy, oslovování zaměstnavatelů je v útlumu. Neplatí to ale pro všechny účastnice. Některé pilně dochází na výuku i praxi v rámci kvalifikačních kurzů, jedna účastnice se připravovala na závěrečné zkoušky v kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Můžeme pogratulovat, účastnice úspěšně absolvovala celý kurz i závěrečné zkoušky a získala tak kvalifikaci pro práci v sociálních službách. Další naše účastnice docházely do kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Zkoušky jsou plánovány na srpen.  Nadále pokračuje individuální poradenství a setkávání účastnic s realizačním týmem.