Červen 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Jak jsme slíbili, resp. Dodavatel kurzů, tak se i stalo. 9. 6. 2020 byl zahájen kvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pro 6 účastnic projektu. 10. 6. 2020 byl pak v Liberci zahájen Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Zařazena byla 1 účastnice, která nestihla absolvovat stejný kurz v průběhu předchozího období. 6. 6. 2020 byl totiž, po dlouhém odkladu, dokončen závěrečnou zkouškou kurz pro 1 účastnici našeho projektu. Gratulujeme a děkujeme za trpělivost. Kurz byl zahájen již 27. 2. 2020 v Liberci s tím, že bude ukončen 8. 4. 2020. K tomu však nedošlo z důvodu všem známé komplikace.

V červnu jsme se také zaměřili na další propagaci projektu. Uvědomujeme si, že nás čeká období prázdnin, kdy většina rodičů řeší spíše, jak maximálně využít čas s dětmi, přesto je přínosné zajímat se i o možnosti účasti v projektu, právě pro období, následující po prázdninách. Začátek školního roku chceme využít pro zajištění uplatnění čerstvě kvalifikovaných chův. Na září také plánujeme zahájení kurzu Asistent pedagoga v Děčíně, kde máme rezervovaná místa u dodavatele. Kurz je tradičně velice brzy obsazen a šance získat kvalifikaci v tomto žádaném kurzu se rychle snižuje.