Březen 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Březen byl ve znamení pokračující spolupráce mezi realizačním týmem a účastnicemi projektu. Plánován byl, dodavatelem zajištěný, kvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Do plánů nám však vstoupilo nařízení vlády ČR, které reagovalo na aktuální situaci ve světě i naší republice. Aktivity jsme tak byli nuceni přenést do roviny konzultací a poradenství „na dálku“. Naučili jsme se používat pro komunikaci Facebook, emaily a telefony. Bylo co řešit, protože účastnice jsou všechny rodiče, matky s malými dětmi a těch se samozřejmě opatření vlády dotkla nemalou měrou. Zájemkyně o účast v projektu jsme byli nuceni požádat o trpělivost. Osobní kontakt, nezbytný pro zahájení spolupráce jsme museli odložit.