Únor 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Během února jsme pokračovali v oslovení potencionálních zájemců o účast v projektu, zařadili jsme 3 další účastnice. Zároveň jsme už spolupracovali na realizaci dalších seminářů pro účastníky. Témata byla obdobná jako v lednu: Moje postavení na trhu práce, Orientace na trhu práce, Osobní portfolio, Komunikace. Externí lektoři (dlouholetá podnikatelka a majitelka rodinné firmy, lektor kurzů obsluhy počítačů a dlouholetý tester ECDL, ekonomka, zabývající se účetnictvím i rodinnými rozpočty) nám vypomohli s tématy Time management, Funkční gramotnost a Finanční gramotnost. Koncem měsíce jsme zahájili Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách pro 1 účastnici.