Duben 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

V dubnu platilo zcela to samé, co v druhé polovině března. Účastnice, které se těšily na zahájení kvalifikačních kurzů (Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, i nově plánovaný Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách) jsme byli nuceni ujišťovat, že najdeme, společně s dodavatelem, řešení, které by umožnilo zahájení kurzů co nejdříve. Ve hře byla opatření MŠMT i MPSV k realizaci vzdělávacích aktivit (technické požadavky na distanční formu výuky a podobně, termíny pro uvolnění opatření atd.). Probíhalo intenzivní poradenství k nastalé situaci, účastnice především potřebovaly zorientovat se ve stále se měnících informacích. Podporovali jsme je i v jednotlivých krocích, nezbytných vůči státní správě, OSSZ a podobně. Plánovali jsme, kromě kurzů, také možnosti uplatnění.

Již dříve, bez ohledu na současnou situaci, jsme v projektech kladli důraz na elektronickou formu komunikace. Tento směr (funkční gramotnost) se nám v této situaci výrazně osvědčil a potvrdil, že toto je cesta, jak udržovat motivaci účastníků projektů v potřebné míře.