Leden 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Po dlouhém čekání a přípravách jsme zahájili realizaci dalšího projektu, zaměřeného na rodiče s malými dětmi v Libereckém kraji, okrese Česká Lípa. CENTRUM PODPORY jsme zvolili na známém místě, v budově České Spořitelny v České Lípě, ulici Hrnčířská 2985. Zde probíhaly už i předchozí projekty (Zpět k jistotám, VEZEME VÁM NOVOU ŠANCI, SPRÁVNÝ SMĚR). Prostředí je tedy pro účastnice těchto projektů známé, a věříme že i dostatečně komfortní. Noví zájemci z řad rodičů se tak mohou spolehnout na reference minulých účastníků. Realizační tým projektu společnosti ExVA s.r.o. je stabilizovaný již mnoho let.

Co v projektu nabízíme najdete na samostatné informační stránce projektu.

Během ledna jsme již zahájili výběr účastnic (převážně matek dětí ve věku do 15 let), ve výběru a oslovení jsme byli velmi úspěšní. Z8jem o projekt projevilo téměř 20 osob, do projektu jsme zařadili 13 z nich. Většinou jde o osoby na rodičovské dovolené. Cílovou skupinou projektu jsou ale i osoby, pečující o malé děti, nezaměstnané nebo neaktivní na trhu práce.

Neaktivní osoby znamená, že jsou nezaměstnané, nejsou však vedeny na Úřadu práce. Pokud je osoba zaměstnaná, například ohrožená ztrátou zaměstnání, nebo ví, že se po rodičovské dovolené nebude moct do své původní práce vrátit, je potencionální zájemkyní o účast v projektu. Do projektu ji můžeme zařadit oproti čestnému prohlášení, ve kterém bude nadcházející stav popsán.