Zahájení realizace nového projektu

Rok jsme si museli počkat na pokračování naší činnosti v realizaci projektů. Poslední realizovaný projekt společnosti ExVA s.r.o. byl úspěšný projekt Správný směr. Ten však skončil s koncem roku 2018. Poté jsme reagovali na výzvu MPSV č. 90, kde cílovou skupinou projektů mohly opět být rodiče s malými dětmi. Projektová žádost, podaná v květnu 2019 byla u hodnotící komise úspěšná. Realizace projektu PLUS PRO RODIČE byla naplánována v žádosti na leden 2020.