Zahájení kurzu Studium pro asistenty pedagoga

Zahájení kurzu je plánováno na 5. 3. 2021. Výuka bude probíhat distnční formou, tedy online (Google Meet). Praxe přímo ve školských zařízeních.

Přihlášky zasíláme my za zapojené účastníky projektu.