Zahájení kurzu Personalista

Termín:  15. 5. – 30. 6. 2021

Rozsah:  121 hodin

61 hodin teorie a 60 hodin praxe