Březen 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Březen byl ve znamení pokračující spolupráce mezi realizačním týmem a účastnicemi projektu. Plánován byl, dodavatelem zajištěný, kvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Do plánů nám však vstoupilo nařízení vlády ČR, které reagovalo na aktuální situaci ve […]

Únor 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Během února jsme pokračovali v oslovení potencionálních zájemců o účast v projektu, zařadili jsme 3 další účastnice. Zároveň jsme už spolupracovali na realizaci dalších seminářů pro účastníky. Témata byla obdobná jako v lednu: Moje postavení na trhu práce, Orientace na trhu práce, Osobní […]

Leden 2020 v projektu PLUS PRO RODIČE

Po dlouhém čekání a přípravách jsme zahájili realizaci dalšího projektu, zaměřeného na rodiče s malými dětmi v Libereckém kraji, okrese Česká Lípa. CENTRUM PODPORY jsme zvolili na známém místě, v budově České Spořitelny v České Lípě, ulici Hrnčířská 2985. Zde probíhaly už i předchozí […]

Zahájení realizace nového projektu

Rok jsme si museli počkat na pokračování naší činnosti v realizaci projektů. Poslední realizovaný projekt společnosti ExVA s.r.o. byl úspěšný projekt Správný směr. Ten však skončil s koncem roku 2018. Poté jsme reagovali na výzvu MPSV č. 90, kde cílovou […]